Tel. +358 020 781 5600
info@transport-savikko.fi
Online
Se var Savikko går
Anbudsbegärän
Begär en offert

Vision

Vår kundkrets omfattar förutom stål-, pappers-, verkstads- och byggnadsindustrin små och medelstora företag inom olika branscher samt privatpersoner. Vi satsar på kontinuerlig innovativ utveckling och reagerar med eftertanke på de utmaningar som förändringarna i verksamhetsmiljön medför. Utmaningarna och möjligheterna inom den logistiska affärsverksamheten i de övriga närområdena såsom Baltikum, kräver konstant kontroll av verksamhetsmiljön och förändringarna där.

I framtiden kommer integrering och fördjupning av relationerna med nuvarande och nya kunder att vara en viktig faktor. I framtiden kommet en stor utmaning för företaget att utgöras av informationshantering och databehandling i kombination med skötsel av relationerna till kunderna och kompanjonerna. Vi strävar efter att utnyttja digitaliseringens möjligheter i vår företagsverksamhet. Tillväxten inom Transport Savikko Yhtiöt sker balanserat och framgångsrikt med målet att vara en intresseväckande, framstegsvänlig och framgångsrik logistikoperatör av 3PL (tredjepartslogistik)-typ från norra Finland.