Tel. +358 020 781 5600
info@transport-savikko.fi
Online
Se var Savikko går
Anbudsbegärän
Begär en offert

VÄRDERINGAR

Våra värderingar och etik är närvarande varje arbetsdag.

Företagets värderingar är:

ÖPPENHET
ANSVARSFULLHET
ÄRLIGHET
MÄNSKLIGHET
JÄMSTÄLLDHET