Tel. +358 020 781 5600
info@transport-savikko.fi
Online
Se var Savikko går
Anbudsbegärän
Begär en offert

Tjänster

Högklassiga transporttjänster i Skandinavien & Europa

 

Terminaltjänster

Savikko Terminal erbjuder kortvariga och långvariga lagertjänster i terminalen i Kempele nära goda trafikförbindelser, där det även går att hantera skrymmande och tungt gods.

Frakttrafik

Inom Savikko Freight Service- konceptet innefattar vår frakttrafikservice huvudsakligen del- och totalgodstransport av industriella och kommersiella produkter i de nordiska länderna, Baltikum och sporadiskt i övriga Europa. Dessutom ingår även sporadiska leveranser av styckegods, ADR eller expressgods i vårt godstrafikkoncept.

Vår målsättning är alltid direkta leveranser där leveransens tidtabell och rutt optimeras och där kunden alltid har noggrann information om leveranssituationen. Leveranserna ombesörjs med vår moderna och mångsidiga fordonspark. Våra erfarna och professionella chaufförer ser till att även krävande leveranser transporteras pålitligt och tryggt till mottagaren.

Specialtransporter

Vårt Savikko Special Transportkoncept ombesörjer allt från enskilda transporter till fullskaliga projekt av skrymmande, brett och långt gods, fordon,båtar och dylikt. Med vår egen och vårt samarbetsnätverks fordonspark kan vi erbjuda konkurrenskraftiga och dynamiska lösningar med hårda krav och utmaningar på specialtransporter överallt i Norden och Baltikum. I SST-konceptet ingår dessutom transport av bulkprodukter med walking floor och tippande containeranordningar samt HIST-trailers som kan transportera brett gods som hydrauliskt lyfts upprätt.

Temperaturreglerade transporter

Vårt Savikko Thermo-koncept levererar högklassiga temperaturreglerade transporter. Vår FRC-och FNA-klassificerade fordonspark erbjuder en heltäckande och fungerande lösning för krävande logistiska kylkedjebehov med livsmedelsprodukter.

Våra enheter opererar med både färsk fisk från Norge till Finland och färdiga livsmedel ända till de europeiska marknaderna.