Tel. +358 020 781 5600
info@transport-savikko.fi
Online
Se var Savikko går
Anbudsbegärän
Begär en offert

Historia

Rötterna till Transport Savikko Yhtiöt Oy sträcker sig till 1948 då bröderna Eero och Lauri Savikko startade ett virkestransportföretag. Vid slutet av 1960-talet utvidgades verksamheten till transporter inom byggnadsbranschen.
Företagets fordon transporterade bland annat betong, isolering och element. Transporterna skedde huvudsakligen inom Finland men en del skedde redan då utanför landets gränser. Transporternas mål var förutom Kostamus i Ryssland också Nordnorge och Sverige.

Familjeföretagets historia följer rätt traditionella mönster. Den följande generationen gick i fädernas utstakade spår. Generationsväxlingen genomfördes år 1985 då fem kusiner tog över ansvaret för företagets drift.
Utrikestransporternas andel ökade under återhämtningen efter lågkonjunkturen på 1990-talet. Vid ingången av 2000-talet hade företagets verksamhetsområde expanderat och omfattade hela Norden, dessutom skedde transporter till Ryssland och Kontinentaleuropa.

Under hela 2000-talet har tillväxten varit planerad och kontrollerad, under det här skedet har företagets verksamhet styrts av kompanjonskapet inom leveranskedjorna och våra egna värderingar.