Tel. +358 020 781 5600
info@transport-savikko.fi
Online
Se var Savikko går
Anbudsbegärän
Begär en offert

FORDONSPARK

Fordonsparkens enheter utgörs huvudsakligen av fulltrailerekipage, trailerekipage med b-link, dolly eller semitrailerekipage med tak- eller sidoöppningar. En del av ekipagen är enheter med en totalvikt på 76 ton, enheter ADR-utrustade samt bredbasiga enheter. Fordonen uppfyller de senaste miljökraven och enheternas teknologi minimerar deras utsläpp och miljöpåverkan.

Flexibel fordonspark

Utrustningen i samtliga våra enheter uppfyller kraven för transport av farliga ämnen. Under specialtransporterna går trailerekipagens sidor och tak att öppna, övre balkarna längst bak går att öppna, sidorna kan breddas. Vi använder omkring 50 enheter i egen ägo och 90 enheter som står till företagets förfogande. Till fordonsparken hör också specialtransportenheter för transport av långt, brett, tungt och högt gods.


Professionella chaufförer

Chaufförerna har nödvändig utbildning och VAK-körkort. Chaufförerna får utbildning i ekonomiskt körsätt minst vart tredje år. Körsättet och drivmedelskonsumtionen följs upp med enheternas färddatorer. Körningar utan last undviks så mycket som möjligt med effektiva transportstyrningssystem. Däcksbullret minimeras med val av rätt däckstyp.


Miljöpåverkan

Vi följer EU:s lagstiftning beträffande miljöskyddet. Då vi är professionella speditörer har vi genomfört åtgärderna som nämns i energieffektivitetsfördraget redan innan fördraget utfärdades. Vi övervakar energieffektiviteten med Emistrasystemet och med start från år 2008 är vårt mål att minska utsläppen med minst 1 % per år.