Tel. +358 020 781 5600
info@transport-savikko.fi
Online
Se var Savikko går
Anbudsbegärän
Begär en offert

Företag

Med 70 års erfarenhet att bygga på tillhandahåller transportföretaget Savikko Yhtiöt Oy mångsidiga, tillförlitliga, miljövänliga och kostnadseffektiva transporttjänster. För närvarande ingår över 200 enheter i den mångsidiga fordonsparken som passar ett flertal olika uppgifter och fyller de flesta behov. Vi tillhandahåller tjänster i Skandinavien och Baltikum och dessutom då och då i övriga Europa.

Våra kunder utgörs av allt från olika stora företag inom industri och handel till tillfälliga logistiska behov hos privatpersoner. Vi samarbetar i en anda av strategiskt partnerskap också med de flesta transportföretag och globala speditörer. Vår service fokuserar ständigt på kundens behov, innovativa lösningar och principerna för hållbar utveckling och ansvarsfullhet.

En långsiktig verksamhet med våra samarbetspartner förädlas i bästa fall till ett äkta kompanjonskap där våra värderingar utgör en stadig grund. Enligt våra kunder är vår kunskap och vårt kunnande som vi ständigt utvecklar våra mest uppskattade värderingar.