yritys

Historia

Transport Savikko Yhtiöt Oy:n juuret juontavat vuoteen 1948, jolloin veljekset Eero ja Lauri Savikko aloittivat toiminnan puutavaran ajolla ja 1960 -luvun lopulla alkoi rakennusteollisuuden kuljetukset. Savikon autot kuljettivat mm. betonia, eristeitä ja elementtejä.

Kuljetukset olivat pääasiallisesti kotimaan kuljetuksia, mutta osa suuntautui jo silloin Suomen rajojen ulkopuolelle. Kohteina olivat mm.Venäjän Kostamuksen lisäksi Pohjois-Norja ja Ruotsi.

Perheyrityksen historia noudattelee varsin perinteistä kaavaa. Seuraava sukupolvi jatkoi isiensä viitoittamaa tietä. Sukupolven vaihdos tehtiin 1985, jolloin viisi serkusta otti vastuulleen kuljetusliikkeen hoitamisen.

Ulkomaanliikenteen osuus toiminnasta lisääntyi 1990 -luvun taantumasta toipumisen aikoihin. 2000-luvulle tultaessa yrityksen toiminta-alue oli kasvanut kattamaan Pohjoismaat, ja kuljetuksia suuntautui myös Venäjälle ja Manner-Eurooppaan.

Top