piha

Palvelut

Korkealuokkaisia kuljetuspalveluita Skandinaviassa

Transport Savikko Yhtiöt Oy:n painopistealue on liikennöinti Pohjoismaissa. Toimimme myös Baltian maissa ja muualla Euroopassa. Tuotamme luotettavia, kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä kuljetus- ja logistiikkapalveluja. Kuljetustehtävät voidaan jakaa vienti- ja tuontikuljetuksiin, kotimaankuljetuksiin sekä Ruotsissa ja Norjassa tapahtuvaan capotage-liikennöintiin joista muodostuu toiminnallinen kokonaisuus. Toiminnan hallinta perustuu keskitettyyn kuljetussuunniteluun ja johtamiseen Kempeleessä, jossa toimisto- ja terminaalitilat sijaitsevat. Yksiköiden hallinnassa käytämme nykyaikaista teknologiaa. Palvelukokonaisuuteen kuuluu rahtiliikenne kapelli-, cardin-, kaappi-, avo- sekä erikoiskuljetusyksiköillä. Palvelutarjontaan kuuluu myös lämpötilasäädellyt kuljetukset FRC ja FNA yksiköillä.

Nopea reagointikyky ja joustavuus

Nopealiikkeisyys ja reagointikyky markkinoilla tapahtuviin muutoksiin luo logistiikkasektorilla toimivalle yritykselle verratonta kilpailuetua. Yhden yksikön tai koko järjestelmän kyvykkyys nopeatempoisiin muutoksiin asettaa kuljetussuunnittelulle kovia haasteita. Nykyteknologia ja hyviin yhteistyöverkostoihin kuuluminen auttavat kustannusrakenteen hallitsemisessa.

Innovatiivinen ajattelu

Reaaliaikaiset yksiköiden paikantamis- ja seurantajärjestelmät mahdollistavat nopeat ratkaisut. Organisaation ja järjestelmän pidämme riittävän kevyenä – moniosaaminen ja sisäisen markkinoinnin periaatteiden soveltaminen käytäntöön on vahvuutemme. Jokainen työntekijä, niin kuljetussuunnittelija kuin kuljettajakin, on ”myyntimies”. Lean-ajattelu ja sen soveltaminen toimintaamme on jokapäiväistä työtämme.

Top