kalusto

Kalusto

Aina kun kulutetaan ja kuljetetaan aiheutetaan suurin kuorma luonnolle. Tätä kuormitusta tulee pitää mahdollisimman pienenä koulutuksen, asenteiden ja oikeiden käytännön toimien avulla. Savikolla kuljetusyksiköt ovat varustettu viimeisimpien päästövaatimusten edellyttämillä moottoreilla, huollot suoritetaan merkkikorjaamoissa, jolloin syntynyt jäte ja mahdollinen kierrätystavara käsitellään takuulla oikein.

IMG_3324 (002)

Joustava kuljetuskalusto

Kaikki yksikkömme on varustettu vaarallisten aineiden kuljetuksista annettujen vaatimusten mukaisesti.  Erikoiskuljetusten aikana yhdistelmien sivut, ja katot aukeavat, takaa aukeavat yläpalkit, kyljet leviävät. Käytämme noin 50 omaa ja 90 yrityksen lukuun ajavaa yksikköä. Kalustoomme kuuluu myös erikoiskuljetusyksiköt pitkien, leveiden, painavien ja korkeiden kappaleiden kuljetuksiin.


IMG_9456

Kuljettajilla on vaadittava koulutus ja VAK-kortit. Kuljettajat saavat koulutusta taloudelliseen ajotapaan vähintään kolmen vuoden välein. Ajotapoja ja kulutusta tarkkaillaan yksiköiden ajotietokoneilla. Tyhjänä ajoa pyritään minimoimaan tehokkaalla kuljetustenohjausjärjestelmä. Rengasmelua pienennetään oikeantyyppisellä rengasvalinnalla.


Savikko_70_kuva_sposti_allekirjoitus

Noudatamme EU:n lainsäädäntöä koskien ympäristön suojelemista. Alan ammattilaisina olemme toteuttaneet tavarankuljetusten energiatehokkuussopimuksessa mainittuja toimenpiteitä jo ennen sopimuksen olemassaoloa. Tarkkailemme energiatehokkuuttamme Emistra -järjestelmässä, ja vuodesta 2008 saakka tavoitteenamme on vähentää päästöjä vähintään 1% vuodessa.

Top