Tel. +358 020 781 5600
info@transport-savikko.fi
Online
Se var Savikko går
Anbudsbegärän
Begär en offert

FRAKTTRAFIK

Inom Savikko Freight Service– konceptet innefattar vår frakttrafikservice huvudsakligen del- och totalgodstransport av industriella och kommersiella produkter i de nordiska länderna, Baltikum och sporadiskt i övriga Europa. Dessutom ingår även sporadiska leveranser av styckegods, ADR eller expressgods i vårt godstrafikkoncept.

Vår målsättning är alltid direkta leveranser där leveransens tidtabell och rutt optimeras och där kunden alltid har noggrann information om leveranssituationen. Leveranserna ombesörjs med vår moderna och mångsidiga fordonspark. Våra erfarna och professionella chaufförer ser till att även krävande leveranser transporteras pålitligt och tryggt till mottagaren.