kyltti

Visio

Asiakaskuntamme koostuu teräs-, paperi-, konepaja- ja rakennusteollisuuden lisäksi eri alojen pienistä ja keskisuurista yrityksistä sekä yksityishenkilöistä. Panostamme toimintamme jatkuvaan innovatiiviseen kehittämiseen ja reagoimme harkitusti liiketoimintaympäristön muutosten aiheuttamiin haasteisiin. Muiden lähialueiden, kuten Baltian ja Venäjän, luomat haasteet ja mahdollisuudet logistisissa liiketoiminnoissa vaativat jatkuvaa ympäristön ja muutosten tarkkailua.

Toimintojen integrointi ja asiakkuuden syventäminen nykyisten ja uusien asiakkaiden kanssa on merkittävä tekijä tulevaisuudessa. Tiedonhallinta ja -käsittely yhdessä asiakas- ja kumppanuushallinnan kanssa muodostavat tulevaisuudessa merkittävän haasteen yritykselle. Pyrimme hyödyntämään digitalisaation luomat mahdollisuudet liiketoiminnassamme. Transport Savikko Yhtiöt kasvaa hallitusti ja tuloksellisesti päämääränään olla kiinnostava, edistyksellinen ja menestyvä pohjoissuomalainen 3PL- tyyppinen logistiikkaoperaattori.

IMG_9906

 

Top