piha

Tjänster

Högkvalitativa transporter i Skandinavien

Som ett tredjeparts logistikföretag erbjuder Transport Savikko Ab internationella transport- och logistiktjänster. Verksamhetens tyngdpunkt är transporter med trailers och långa ekipage i de Nordiska länderna. Verksamheten är kundorienterat med kostnadseffektiva och pålitliga transporttjänster med så liten inverkan på miljön som möjligt.

Förmåga att reagera snabbt och flexibilitet

Flexibilitet och förmåga att reagera på förändringar i marknaden kommer att skapa enastående konkurrensfördel för ett företag som verkar inom logistiksektorn. Snabba förändringar i transportplanering ställer tuffa utmaningar för en enhet och speciellt till hela systemet kapacitet. Med modern teknik och goda samarbetsnätverk vi kan svara på dessa utmaningar och hantera kostnadsstrukturen.

Innovativa logistiklösningar

Transportuppgifterna består av import, export och s k cabotage-transporter inom Sverige och Norge. Av delarna bildas en operativ helhet, vilken styrs av en koncentrerad planering och ledning i huvudkontoret i Uleåborg. Den optimala styrningen av enheterna baserar sig på utnyttjandet av dagens teknik inom planeringen, samt satellitbaserat lokaliserings- och uppföljningsprogram.

Top