scania

Bilder av fordons

Verksamheten drivs med ca 50 egna och ca 90 stycken kontraktfordon främst i de nordiska länderna. Transportenheterna sköts till stora delar med kapell- och rullkapellbilar med öppningsbara tak, och är därmed tillämpadför många olika sorters last. I fordonspark finns också walking-floor,FRC-klassifiserad  enheter och lastvaxlarebilar.Vi har även 15 utdragbara bilar som passar utmärkt för specialtransporter av långt gods. Tillhörande speditionsärenden samt utdelning av vissa mindre försändelser sköts av ett brett nätverk av agenter och samarbetspartners.

Top