kalusto

Fordon

Varje gång förbrukas och transporteras, belastar det miljön. Denna spänning måste hållas till ett minimum med hjälp av utbildning, rätt attityd och genom praktiska åtgärder. Savikko transportenheter är utrustade med den senaste motorerna och underhåll utförs av professionella reparatörer och därmed det avfall som produceras är verkligen hanteras korrekt och återvinns.

Flexibel transport

Verksamheten drivs med ca 40 egna och ca 80 stycken kontraktfordon främst i de nordiska länderna. Transportenheterna sköts till sora delar med kapell- och rullkapellbilar med öppningsbara tak, och är därmed tillämpade för många olika sorters last. Vi har även 15 utdragbara bilar som passar utmärkt för specialtransporter av långt gods. Tillhörande speditionsärenden samt utdelning av vissa mindre försändelser sköts av ett brett nätverk av agenter och samarbetspartners.


Våra yrkesförare

Förare har erforderlig utbildning och VAK-kort. Förare får utbildning i sparsam körning, minst vart tredje år. Körvanor och konsumtion övervakas med datorenheter. Tomkörning minimeras effektivt  med transportsystem. Däck brus reduceras till valet av rätt typ av däck.


Miljövänlighet

Vi följer EU: s lagstiftning om skydd av miljön. Som yrkesmän har vi genomfört energieffektivitet godstransporter av villkoren i de åtgärder innan förekomsten av avtalet. Vi övervakar vår energieffektivitet EMISTRA systemet, och från 2008 till målet är att minska utsläppen med minst 1% per år.

Top