Rikkidirektiivilisä

TIEDOTE 2012-12-12

 

EU:n rikkidirektiivi (2012/33/EU) astuu voimaan 1.1.2015. Se asettaa rajoituksia laivojen rikkidioksidipäästöille Itämeren alueella, Pohjanmerellä ja Englannin kanaalissa. Alueella liikennöivien alusten polttoaineessa saa olla enintään 0,1 % rikkiä, tai niiden on käytettävä muita menetelmiä, joilla saadaan aikaan vastaava rikkidioksidipäästövähennys. Näihin kuuluvat tekniset ratkaisut kuten rikkipesurit tai nesteytettyä maakaasua (LNG) polttoaineenaan käyttävät alukset.
Vähärikkinen polttoöljy (Marine Gasoil – MGO ) on alueellamme nykyisin yleisesti käytettyä raskasta polttoöljyä huomattavasti kalliimpaa. Rikkidirektiivin seurauksena varustamojen polttoainekustannukset tulevat nousemaan.

Vuoden 2015 alusta voimaan astuvan EU:n rikkidirektiivin myötä varustamoiden polttoainekustannukset nousevat, mikä tulee näkymään kohonneina hintoina myös kansainvälisille maantiekuljetuksille Suomesta / Suomeen. Varustamot veloittavat kustannusten nousun edelleen kuljetusyrityksiltä joko osana polttoainelisää tai erillisenä Marpol-lisänä. Transport Savikko tulee huomioimaan nämä kustannukset erillisenä Marpol-lisänä, joka otetaan käyttöön vuoden 2015 alusta.

Alla olevan taulukon mukaiset kustannukset laskutetaan erillisenä rivinä Marpol-lisänä.

Marpol alkaen 1.1.2015 Tpv-yhdistemät 25,25 m Ppv-trailerit 16,5 m Osakuormat
Liikennealue €/lähetys €/lähetys €/100kg
Ruotsi ja Norja 83 54 0,24
Baltia 34 0,46
Tanska 91 0,17

 

Lisätietoja antaa allekirjoittanut

 

 

Terveisin

Markku Kariniemi

Transport Savikko

 

Top